NVM Inkoop

Parodontale behandeling (PPS-3)

PPS-3: Bij deze score zijn er pockets van 6mm en dieper. Er is sprake van afbraak van bot rondom één of meerdere tanden en kiezen. Hierdoor is het meestal noodzakelijk om uitgebreider onderzoek te doen en een intensieve parodontale behandeling te starten (paro-traject).

Tipjes

Parodontale Behandeling

Instrumentarium

Parodontale Behandeling

Anesthesie

Parodontale Behandeling
Toegevoegd