NVM Inkoop

Controle behandeling/Intake

Tandartsen en mondhygiënisten gebruiken een systeem om de conditie van het tandvlees in kaart te brengen: de PPS-score (Periodiek Parodontaal Screenen)

Instrumentarium

Controle

Hu-Friedy, American Eagle & LM

Controle

Meerfunctiespuit

Controle
Toegevoegd