NVM Inkoop

Belangrijke mededeling

Vanwege een stroomstoring kunnen wij u telefonisch beperkt helpen. Wij verwachten tussen 11:00 en 11:15 weer online te zijn. Excuses voor het ongemak en dank voor uw begrip. Onze website kunt u blijven gebruiken zoals u gewend bent.

Disclaimer

De webpagina's op www.nvminkoop.nl zijn met grote zorg samengesteld door NVM Inkoop Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen.

NVM Inkoop kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade welke (in)direct voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Alle vermelde productnamen zijn handelsnamen of geregistreerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van NVM Inkoop worden gebruikt op andere websites en/of drukwerk. Het afdrukken van pagina's is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Het auteursrecht op deze website berust bij NVM Inkoop of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan NVM Inkoop Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door NVM Inkoop

Toegevoegd